Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2011

suckbitch
1214 07e7
Reposted fromczuma czuma
suckbitch
1680 b5e0
Reposted fromcalifornia-love california-love
suckbitch
2123 44af
haha.. smacznego :D
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
suckbitch
Reposted fromverena-i-p verena-i-p
suckbitch
7043 8583
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
suckbitch
7632 5d73
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
suckbitch
Ja nie jestem chamska, po prostu nie lubię być sztucznie miła.
suckbitch
8540 43db
Reposted fromfromaage fromaage

November 13 2011

suckbitch
Lolitka.
Reposted fromsoupdujour soupdujour
suckbitch
Perfekcyjny.
Reposted fromsoupdujour soupdujour

November 11 2011

suckbitch
4678 3696 500
Reposted fromavi42 avi42
suckbitch
suckbitch
suckbitch
Przepraszam, że poniosło mnie, gdy Louis ci się oświadczył. Przepraszam, że nie czekałem dłużej na Empire State Building. Przepraszam, że traktowałem cię jako własność. Przepraszam, że nie wyznałem ci miłości, gdy wiedziałem, że cię kocham. Ale przede wszystkim przepraszam za to, że poddałem się, gdy ty o nas walczyłaś.
— Najcudowniejszy Chuck Bass.
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka
suckbitch
suckbitch

-Nie rozumiem dlaczego tak na niego reaguje, on nie jest wcale taki ładny i nie wyróżnia się specjalnie z tłumu. A ona jak ta wariatka krąży wzrokiem po jego ciele, wzdycha, trzęsie i śmieje, gdy się do niej odezwie...
-może po prostu go kocha...

Reposted fromidealna idealna
suckbitch
- dlaczego masz tak dużo jego zdjęć ?
- są śliczne.
- i tylko dlatego ich nie usuniesz ?
- tylko? nie, nie tylko. jeszcze serce nie pozwala.
Reposted fromidealna idealna
suckbitch
gdyby coś miało być, to byłoby już dawno.
suckbitch
mam w oczach tyle szczęścia,
ile Ty mi dajesz.
Reposted fromFerbii Ferbii

November 10 2011

suckbitch
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie osiągnąłeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.
— ?
Reposted fromBarcarolla Barcarolla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl